Geotermal Energy Workshop Kristiansand 7. Mars

18.01.2023

GCE NODE og CGER (Norwegian Center for Geotermal Energy) sammen med NORCE og Sintef ønsker velkommen til en workshop om geotermisk energi.

Har vi glemt bergvarme / grunnvarme / geotermiskenergi når vi snakker om fornybar energi i Norge? Viktige samfunnsaktører begynner nå å forstå hvilket enormt potensial som ligger i denne energikilden. Eksempelvis til vanlig oppvarming vil man på kort sikt ved en riktig og målrettet utnyttelse av grunnvarme alene kunne frigjøre 20 prosent av det totale årlige energiforbruket i Norge; som tilsvarer 33 TWh/år. Bli med på vår workshop for å lære mer om geotermi og bidra til å finne mulighetene innen geotermisk energiutnyttelse.

Mer informasjon på GCENodes hjemmesider:

https://gcenode.no/event/geotermal-energy-workshop/